Disclaimer

Escort Briljant aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Escort Briljant. Tevens aanvaard Escort Briljant geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Escort Briljant.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Escort Briljant is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via EscortBriljant.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Escort Briljant behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden in strijd is met de wet, de redelijkheid van fatsoen, hetzij aanstootgevend of copyright schendend is.